ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Üzemeltető cég: Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Üzemeltető)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Adószám: 22915768-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-944565
Tevékenységi engedélyének száma: EN-I-1655/2010
A Bankráció Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63814/2013

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A www.bankraciokft.hu honlap (Weboldal) vagy bármely részének használata, olvasása, megismerése kizárólag a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben (ÁSZF), meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal lehetséges, továbbá a honlap kizárólag Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően, rendeltetésszerűen és jogszerűen használható.

A felhasználó, amennyiben belép az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának, amennyiben a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal vagy bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében.

Az Üzemeltető – az ügyfél felhatalmazása alapján és az erre irányuló visszavonási kérelméig - az ügyfél által a Weboldalon keresztül megadott e-mail címre jogosult eljuttatni hírleveleit.

2. AZ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA:

A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. Az Üzemeltető jogosult bármikor, egyoldalúan, a felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül az ÁSZF-et módosítani. A Weboldalon mindig az aktuális és hatályos ÁSZF kerül közzétételre.

3. SZERZŐI JOGOK:

Az Üzemeltetőt kizárólagos tulajdonjog, használati jog és/vagy szerzői jog illeti meg a Weboldal valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, stb. Az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevétele, a Weboldal használata semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy az Üzemeltető felhasználási jogot vagy bármely jogot enged a szellemi alkotásaira vonatkozóan (sem részben, sem egészben), beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése vagy bármely egyéb módon történő felhasználása. A Weboldal tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

4. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ÉS KIZÁRÁS:

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés mindenkor akadály-és zökkenőmentes lesz. Az esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Üzemeltető kizárja.

A Weboldalon feltüntetett adatok, információk közlésekor, az abban tárolt adatok feltöltésekor az Üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban esetleges technikai, rögzítési, illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. Az esetleges technikai, adatrögzítési, valamint nyomdai hibákért az Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Weboldal tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag a látogató/ügyfél felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje.

© 2017 Bankrációkft.hu